1. Fiil, Hukuk devralmak
  2. (a) teslim almak.
    take over liabilities: borçları kendi üzerine almak. (b) idareyi elinde tutmak.

    take over a company: bir şirketi devir/satın almak. (c)
    take someone over a ship/house,
    vb. birine bir gemi/ev vb. gezdirmek/göstermek.
özel bir firmanın bir kamu firmasını satın alması
küçük bir firmanın daha büyük bir firmayı satın alması
ele geçirme, zaptetme, devir alma, yönetimini eline alma.
takeover = take-over bid: bir şirketin
bütün hisselerini satın alma teklifi.
İsim
devralma İsim, Rekabet Hukuku
işi devralmak Fiil
bir işi devralmak Fiil
bir arabayı fabrikadan teslim almak Fiil
arabayı fabrikadan almak Fiil
şirketi devralmak Fiil
bir şirketi devralmak Fiil
ipoteği devralmak Fiil
bir ipoteği devralmak Fiil
bir avukatlık bürosunu devralmak Fiil
dükkânı devralmak Fiil
(US) alacak ve borçlu hesaplarını devralmak Fiil
birinin borçlarını devralmak Fiil
hisse devralmak Fiil
bir şirketin hisselerinin çoğunu satın alarak şirketin yönetimini ele geçirme
ele geçirme
taahhüt sözleşmesi
taahhüt konsorsiyumu
devralma fiyatı
bir işi devralmak Fiil
geçici olarak bir mevkiin görevlerini üstlenmek Fiil
(Br) hükümeti devralmak Fiil
yönetimi devralmak Fiil
demiryollarını devletleştirmek Fiil
dizginlerini devralmak Fiil
(sigortacı) kurtarılan malları devralmak Fiil
bir vasiyet ile tevarüs etmek Fiil
ele geçirilmesi hedeflenmiş bir şirketin yönetim kurulu ve hissedarlarınca iyi karşılanan satın alınma
daire kiralayıp möblesini devralmak Fiil
bu çoğu zaman küçük şirketin borsaya kaydettirilmesi amacıyla yapılır
daha küçük bir özel şirket tarafından bir anonim şirketin satın alınması
hükümeti devralmak Fiil
üyelerin adlarını okuyarak oy kullanmak Fiil
ihtimam etmek Fiil
bir şeye çok zahmet vermek Fiil
bir şey üzerinde saatlerce uğraşmak Fiil
bir şeyi yaparken özel titizlik göstermemek Fiil
bir şeye son derece özen göstermek Fiil
birine takaddüm etmek Fiil
'den önce gelmek Fiil
…'den önce gelmek/daha önemli olmak.
herkesten önce gelmek Fiil
birine şehri baştan başa gezdirmek Fiil
birini bir adaya götürmek Fiil
mülkü devralmak Fiil
bir mülkü devralmak Fiil
ele geçirme, zaptetme, devir alma, yönetimini eline alma.
takeover = take-over bid: bir şirketin
bütün hisselerini satın alma teklifi.
İsim