take through

  1. Verb doğruluğunu kontrol için biriyle bir metni okumak
  2. Verb birine rolünü ezberlemede yardım etmek
  3. Verb gezdirmek