take toll of sb's career to take heavy tolls of one's income

  1. Verb birinin mesleğine ket vurmak gelirinin büyük bir kısmını almak