take up one's indentures

  1. Verb çıraklık eğitimine başlamış olmak