tax authority

  1. vergi yasalarının yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşu
gelir vergisi makamı
vergi salma yetkisi