tear down

  1. yıkmak, yırtmak, alaşağı etmek, tahrip etmek.
sökmek Verb