tear oneself away

  1. istemeye istemeye ayrılmak.
    I couldn't tear myself away from this lovely spot: Bu güzel yerden
    bir türlü ayrılmak istemedim.