testimonial dinner

  1. veda yemeği.
veda yemeği vermek Verb