testimonial proof

  1. şahsi beyyine
  2. tanıklık