thaumaturgic(al)

  1. Noun tansıksal, mucizevî, mucize yaratan, büyülü, sihirli.
    thaumaturgics: tansıklı/mucizeli işler, el çabukluğu, hokkabazlık.