the cold

  1. soğuk
açıkta kalmak Verb
kendini soğuğa alıştırmak Verb
soru yu bir kenara bırakmak Verb
bir soruyu bir kenara bırakmak Verb
itina göstermemek Verb
ihmal etmek Verb
sermek Verb
boşlamak Verb
önem vermemek Verb
herşeyden yoksun, terkedilmiş, yüzüstü bırakılmış, ilgi görmeyen, istiskal edilen.
The plan benefits
management but leaves labor out in the cold: Plân, yöneticilere çıkar sağlıyor, fakat işçileri herşeyden yoksun bırakıyor.
kendini soğuktan korumak Verb
soğuğa karşı korunma
omuz çevirmek Verb
sırt çevirmek Verb