the force

kanun kuvvetinde kararname
bir tedbiri kanun hükmünde yapmak Verb
hal ve durumları gereği
yürürlüğe girmesinden (girdikten) sonra, yürürlüğe girmesini takiben
yürürlükteki kanunları değiştirmek Verb
Kolluk Kuvvetleri Tarafından Kuvvet ve Ateşli Silah Kullanılması Hakkında Temel İlkeler Proper Name, Law
polis gücü kadro ihtiyacını karşılamak Verb
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek Verb
(US) Hava Kuvvetleri Komutanlığı
müzakerelere ara vermeye zorlamak Verb
düşmanı çarpışmaya zorlamak Verb
iş standardını düşürmek Verb
kalabalıkta kendine yol açmak Verb
piyasadan kovmak Verb
düşmanı çekilmeye zorlamak Verb
şansa yardım etmek Verb
faiz oranlarının düşmesine neden olmak Verb
faiz oranlarını aşağı çekmek Verb
faiz oranlarını zorla düşürmek Verb
faiz oranlarını yukarı çekmek Verb
faiz oranlarını zorla yükseltmek Verb
faiz oranlarının çıkmasına neden olmak Verb
kararı çabuklaştırmak Verb
piyasayı zorlamak Verb
bir şeyi hızlandırmak Verb
Hava Kuvvetleri Komutanı. Noun
sigorta poliçesinin yürürlükte kalmasını sağlamak Verb
işgücünü azaltmak Verb
kanunu yürürlüğe koymak Verb
işgücünü yeniden düzenlemek Verb
işgücünü azaltmak Verb
...'in arkasındaki itici güç Noun
yürürlükteki mevzuat