the right to choose

  1. hakkıhıyar
teslim yerini tespit etme hakkı