there is little prospect of his coming

  1. gelme olasılığı pek yok