those present

  1. Noun hazır bulunanlar
  2. (US) hazır bulunanlar
  3. hazirun
  4. mevcut bulunanlar
  5. mevcut
mevcutlar listesi
mevcut kişilerin isimleri Noun
mevcut kişilerin adları Noun
sözüm meclisten dışarı
bütün hazır bulunanlar
bütün hazır bulunanlar