thrive

  1. Verb (iş) iyi gitmek, başarılı/ muvaffak olmak.
  2. Verb (çocuk/hayvan/bitki) hızla gelişmek, serpilip büyümek.
  3. Verb zenginleşmek, refaha kavuşmak.
  4. Verb bayındır/mamur olmak.
iyi iş yaparak zengin olmak Verb