thumb one's nose

  1. (a) nanik yapmak, (b) hakaretle/istihfafla reddetmek.
nanik yapmak, başparmağını burnuna koyarak alay etmek, istihfaf/istihkar etmek.