to battledore between opinions

  1. bir türlü karar verememek, bir dala konamamak.