to buy on margin

  1. (US) ihtiyat akçesi ile satın alma