to dispose

  1. Verb, Military tertip etmek
tasarruf yetkisi
tasarruf etmeye mezun
tasarruf etmeye yetkili
tasarrufta bulunmaya yetkili
tasarrufta bulunma yetkisi olmak Verb
bir malı tasarruf edebilme ehliyeti
vasiyet yoluyla tasarrufta bulunmaya yetkili
mal üzerinde tasarruf için umumi vekaletnamesi olmak Verb
mezar açıp içinden cesedi çıkarma izni