tasarruf yetkisi
tasarruf etmeye mezun
tasarruf etmeye yetkili
tasarrufta bulunmaya yetkili
tasarrufta bulunma yetkisi olmak Fiil
bir malı tasarruf edebilme ehliyeti
vasiyet yoluyla tasarrufta bulunmaya yetkili
mal üzerinde tasarruf için umumi vekaletnamesi olmak Fiil
mezar açıp içinden cesedi çıkarma izni