to give notice

  1. ihbar veren
beyanda bulunmama
ihbarda kusur etme
ihbarda bulunma yetkisi olan şahıs
tahvillerin geri alınacağı ihbarını yapma
bir kiracıya evi tahliye etmesi için ihbarda bulunmak Verb
kiracıya evi tahliye etmesi için ihbarda bulunmak Verb
tebliğ etmek Verb
entitled bir işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Verb
işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Verb
üçüncü şahsa bildirmek Verb
bir memura iş akdinin feshedildiğini bildirmek Verb
bir memura iş akdininin fesh edildiğini bildirmek Verb
işverenine ihtarda bulunmak Verb
işverene işten ayrılacağını bildirmek Verb
kiracıya boşaltma bildirisi vermek Verb
hissedarlara genel kurul duyurusunda bulunmak Verb
makamlara bildirmek Verb
borçluya ihtarname çekmek Verb
işverenine işten ayrılma niyetinde olduğunu bildirmek Verb