to give notice

beyanda bulunmama
ihbarda kusur etme
ihbarda bulunma yetkisi olan şahıs
tahvillerin geri alınacağı ihbarını yapma
bir kiracıya evi tahliye etmesi için ihbarda bulunmak Fiil
kiracıya evi tahliye etmesi için ihbarda bulunmak Fiil
tebliğ etmek Fiil
entitled bir işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil
işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil
üçüncü şahsa bildirmek Fiil
bir memura iş akdinin feshedildiğini bildirmek Fiil
bir memura iş akdininin fesh edildiğini bildirmek Fiil
işverenine ihtarda bulunmak Fiil
işverene işten ayrılacağını bildirmek Fiil
kiracıya boşaltma bildirisi vermek Fiil
hissedarlara genel kurul duyurusunda bulunmak Fiil
makamlara bildirmek Fiil
borçluya ihtarname çekmek Fiil
işverenine işten ayrılma niyetinde olduğunu bildirmek Fiil