to take it easy

  1. Verb çubuğunu tüttürmek
  2. kolayına bakmak, kendini sıkıntıya sokmamak, işi yavaştan almak, kendini fazla yormamak.