top people

  1. en yüksek kalite insanlar
devlet işletmelerinin üst düzey yöneticileri Noun