transparent

  1. Adjective saydam, şeffaf.
  2. Adjective berrak, parlak.
  3. Adjective içten, samimî, hilesiz, açık sözlü, içi dışı bir.
  4. Adjective açık, vazıh, sarih, âşikâr, kolayca görülebilen/anlaşılabilen.
saydamlaşmak Verb
şeffaflaşmak Verb
saydamlaştırmak Verb
apaçık dalkavukluk
cam kayası Noun, Animal Species
açık üslup