transparent

  1. Sıfat saydam, şeffaf.
  2. Sıfat berrak, parlak.
  3. Sıfat içten, samimî, hilesiz, açık sözlü, içi dışı bir.
  4. Sıfat açık, vazıh, sarih, âşikâr, kolayca görülebilen/anlaşılabilen.
saydamlaşmak Fiil
şeffaflaşmak Fiil
saydamlaştırmak Fiil
apaçık dalkavukluk
cam kayası İsim, Hayvan Türleri
açık üslup