trapping

Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 01.7) Noun, Trades-Professions
Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 01.70) Noun, Trades-Professions
harp veya benzeri rizikolar nedeniyle geminin veya emtianın tuzağa düşürülmesi