tresspass

başkasının gayri menkulüne kanuni bir nedene dayanarak girme
tecavüz etmek Verb