başkasının gayri menkulüne kanuni bir nedene dayanarak girme
tecavüz etmek Fiil