truth drug

  1. (bkz: truth serum )
  2. Noun gerçeği söyleten ilâç: ruh tedavisi veya soruşturma için zerkedildiği kimsede gizli sırları açığa vurma
    ihtiyacı uyandıran ilâç (
    thiopental sodium vb.).