turmoil

  1. gürültü patırtı
  2. kargaşa
  3. dağdağa
  4. telaş
  5. Noun çalkantı
kargaşalık
kargaşa
karışıklık
para piyasasındaki karmaşa
para karmaşası Noun
siyasi çalkantı Noun, Politics-Intl. Relations