unblemished career

  1. lekesiz iş hayatı
  2. lekesiz bir meslek hayatı