undermine

 1. Transitive Verb altını kazmak, altına tünel/lâğım kazmak/açmak.
  to undermine a forteress. Soldiers undermined the wall.
 2. Transitive Verb temelini aşındırmak/çürütmek/zayıflatmak, temelini kazarak çökertmek.
  The cliff was undermined by the waves.
 3. Transitive Verb baltalamak, gizlice/sinsice mahvına çalışmak, ayağını kaydırmak, gizli entrika çevirmek.
  undermine
  a man's reputation by scandal.
 4. Transitive Verb tedricen zayıflatmak/mahvetmek.
bir duvarın altını kazmak Verb
krediyi tehlikeye düşürmek Verb
el altından bir devletin gücünü yıkmaya çalışmak Verb
ahlakı bozmaya eğilim göstermek Verb