1. Geçişli Fiil altını kazmak, altına tünel/lâğım kazmak/açmak.
  to undermine a forteress. Soldiers undermined the wall.
 2. Geçişli Fiil temelini aşındırmak/çürütmek/zayıflatmak, temelini kazarak çökertmek.
  The cliff was undermined by the waves.
 3. Geçişli Fiil baltalamak, gizlice/sinsice mahvına çalışmak, ayağını kaydırmak, gizli entrika çevirmek.
  undermine
  a man's reputation by scandal.
 4. Geçişli Fiil tedricen zayıflatmak/mahvetmek.
bir duvarın altını kazmak Fiil
krediyi tehlikeye düşürmek Fiil
el altından bir devletin gücünü yıkmaya çalışmak Fiil
ahlakı bozmaya eğilim göstermek Fiil