undertake a great responsibility

  1. Verb büyük bir sorumluluk üstlenmek