undisputed

  1. Adjective çekişmesiz, sarih, müsellem, itiraz edilmeyen, karşı gelinmeyen, oybirliği ile kabul edilen.
tartışmasız lider Noun