1. Sıfat çekişmesiz, sarih, müsellem, itiraz edilmeyen, karşı gelinmeyen, oybirliği ile kabul edilen.
tartışmasız lider İsim