unit character

  1. Noun birim ıra: tek bir gen ile tümü soya iletilen nitelik (Mendel yasasına göre).