unit character

  1. İsim birim ıra: tek bir gen ile tümü soya iletilen nitelik (Mendel yasasına göre).