unseen

  1. Adjective görülmemiş, göze çarpmamış, görülmez.
  2. Adjective gizli, göze görünmeyen.
    the unseen : ahret, öbür dünya, gaip, doğa üstü.
  3. Adjective (yazı/müzik) önceden incelenmeden anlaşılan.
    unseen translation: sözlüğe bakmadan çeviri.
(US) malı görüp tetkik etmeden satış
görmeden (satın almak).
ölü açı
görünmeyen arazi
görünmeyen radyo dinleyicisi