uphold a cause

  1. Verb bir davayı desteklemek
  2. Verb bir gayeyi desteklemek