uphold a cause

  1. Fiil bir davayı desteklemek
  2. Fiil bir gayeyi desteklemek