uphold a conviction

  1. Verb bir mahkûmiyeti tasdik etmek
  2. Verb mahkûmiyeti bozmak