uphold a conviction

  1. Fiil bir mahkûmiyeti tasdik etmek
  2. Fiil mahkûmiyeti bozmak