vain

 1. Adjective boş, nafile, beyhude, semeresiz, sonuçsuz, faydasız, yararsız.
  After a number of vain attempts to
  climb the mountain we were forced to return to the camp.
 2. Adjective kibirli, mağrur, kendini beğenmiş, fodul.
 3. Adjective gösterişçi, gösterişi seven.
 4. Adjective başarısız, semeresiz.
  vain efforts to escape.
 5. Adjective anlamsız, manasız, saçma.
hayatıni boşa harcamak Verb
(a) boş yere, beyhude, nafile, (b) saygısıca, küstahça.
To take God's name in vain : Allahın adına
saygısızlık göstermek.
Take someone's name in vain : Bir kimseyi çekiştirmek, gıyabında bulunmak.
küfür etmek.
birinin adını boş yere ağzına almak Verb
birinin adını kötüye kullanmak Verb
birinin adıni kötüye nahak yere kullanmak Verb
boşa çıkan girişim
boş gayretler Noun
boş vaat
boşuna rica
ipe un sermek Verb