1. Sıfat boş, nafile, beyhude, semeresiz, sonuçsuz, faydasız, yararsız.
    After a number of vain attempts to
    climb the mountain we were forced to return to the camp.
  2. Sıfat kibirli, mağrur, kendini beğenmiş, fodul.
  3. Sıfat gösterişçi, gösterişi seven.
  4. Sıfat başarısız, semeresiz.
    vain efforts to escape.
  5. Sıfat anlamsız, manasız, saçma.
hayatıni boşa harcamak Fiil
(a) boş yere, beyhude, nafile, (b) saygısıca, küstahça.
To take God's name in vain : Allahın adına
saygısızlık göstermek.
Take someone's name in vain : Bir kimseyi çekiştirmek, gıyabında bulunmak.
küfür etmek.
birinin adını boş yere ağzına almak Fiil
birinin adını kötüye kullanmak Fiil
birinin adıni kötüye nahak yere kullanmak Fiil
boşa çıkan girişim
boş gayretler İsim
boş vaat
boşuna rica
ipe un sermek Fiil