vanish into thin air

  1. Verb havada yok olup gitmek
  2. Verb havaya uçup yok olmak
  3. Verb sırrolmak
  4. sırra kadem basmak
ansızın yok olmak, sırra kadem basmak, kayıplara karışmak.