vast

  1. geniş, engin, vasi.
    vast plains stretch for 600 miles.
  2. çok büyük, muazzam (miktar).
    to spend a vast amount of money.
  3. çok, külliyetli.
  4. uzay, feza, sonsuz boşluk.
büyük miktar para
büyük borç
büyük borç
pek geniş bir alan
büyük servet
kahir ekseriyet Noun
engin çorak arazi (televizyon programları için eleştiri deyimi
çabalardan sonuç alınmamış olması
...'in çok büyük çoğunluğu Noun
…'in büyük kısmı Noun