vessel

 1. Noun gemi, tekne.
  A fishing vessel . A motor vessel . The port of Istanbul is filled with vessels of all kinds.
 2. Noun kap, tas, çanak, su kabı.
  A drinking vessel .
 3. Noun damar.
  blood vessel: kan damarı.
 4. Noun, Botany bitki damarı, boru.
 5. Noun (özellikle dinî anlamda) bir nitelige sahip kimse.
damarın patlaması Noun, Medicine
damarda yırtılma Noun, Medicine
damar yırtılması Noun, Medicine
salapurya Maritime Traffic
uçak
gemiye el koyma
kan damarı. Noun
karina etmek Verb
yük gemisi
şilep
sahil güvenlik teknesi
kıyı gemisi
soğuk hava gemisi
soğuk hava depolu gemi
zapt edilen bir gemiyi seferden men etmek Verb
bir geminin yapımı
bir geminin inşaatı
kaçakçı teknesi
gemi rotası Noun
açık deniz gemisi
gemi yanında teslim
termos. Noun
bir deniz ticaret gemisini boşaltmak Verb
refakat gemisi
genleşme tankı Noun, Machinery
balık işleme gemisi
balıkçı teknesi
balıkçı gemisi
bir teknenin donatılması
yabancı bandıralı gemi
: gemi bordasında teslim.
yük teknesi
yük gemisi
normlara tam uygun yapılmış gemi
istenilen ölçülere
normlara tam uygun yapılmış gemi
tam yüklü gemi
tam yüklü gemi
batmış bir gemiyi çıkarmak Verb
hareketsiz duran gemi
bir tekne üzerinde hak
gemiyi yükletmek Verb
güvenlik nöbetçileri gözetiminde bağlanmış gemi
adamları dağıtılmış
karaya çıkartma teknesi
fener dubası Noun
demirli fener gemisi
fener dubası (tehlikeli bir bölgeyi belirtmek için belirli bir yerde demirli fener gemisi
bir gemiyi adamla donatmak Verb
kabotaj kaptanı
deniz ticaret gemisi kaptanı
kıyı kaptanı
kıyı kaptanı
ticaret gemisi
ticaret gemisi
denizde yük yolcu taşıma ve ticaret işlerinde kullanılan tekne
ticaret gemisi
askeri gemi Noun, Military
mayın dökme teknesi
deniz aracı
açık deniz gemisi
açık deniz gemisi
yolcu gemisi
kıyı muhafaza botu
karakol gemisi
kıyı muhafaza botu
bir geminin resimlerini ödemek Verb
bir geminin resmilerini ödemek Verb
kılavuz gemisi
basınçlı kap Noun
öncelik hakkı olan tekne
savaşta askeri personelle donatılan sivil gemi
devlet gemisi Noun, Maritime Traffic
soğuk hava depolu tekne
soğutmalı gemi
soğuk hava depolu tekne
kurtarma gemisi
kurtarma gemisi
bir gemiyi geri vermek Verb
kurtarma teknesi
açık denizde çalışan gemi
açık denize çıkmaya elverişli tekne
denizde yük veya yolcu taşımak için elverişli olan gemi
denizde yük ya da yolcu taşımak için elverişli olan gemi
tohum kapçığı.
tek başına seyreden gemi
küçük deniz aracı Noun, Maritime Traffic
tabiyetsiz gemi Noun, Maritime Traffic
buharlı tekne
su üstü teknesi
yüzey aracı Noun, Transport
ölçmek ve kontrol etmek Verb
gemiyi görerek muayene etmek Verb
bir geminin eskpertizi Noun
bir geminin yükünü boşaltma
ticaret gemisi
başka bir tekneye aktarmak Verb
başka bir tekneye aktarmak Verb
bir geminin yükünü boşaltmak Verb
savaş gemisi
gemi boyu Noun, Maritime Traffic
gemici havanı Noun
yük gemisi
iç sularda seyreden gemi
yük arayan gemi
gemi işletmecisi Noun, Maritime Traffic
gemi rotalama Noun, Maritime Traffic
gemi rotalama sistemi Noun, Maritime Traffic
gemi trafik hizmetleri (GTH) Noun, Maritime Traffic
gemi trafik hizmetleri merkezi Noun, Maritime Traffic
bir gemiye dökme mal yüklemek Verb
bir gemiyi hizmet dışına çıkarmak Verb
bir tekneyi demirlemek Verb
bir gemiyi yüklemek için ayırmak Verb
bölgesel gemi trafik hizmetleri Noun, Maritime Traffic
sigortalı geminin satışı veya işletmenin devri halinde poliçenin otomatik olarak iptalini öngören tekne klozu
Gemi Sağlık Resmi Kanunu Proper Name, Law
Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Proper Name, Law